Search
Show prices tax exclusive
Dinar
English

VODOKOTLIĆ SA TIPKOM CJ781+J538

Manufacturer: B10
  • Jedan HDPE vodokotlić, debljine 90 mm uključujući EPS izolacioni omotač
  • Sistem dvostrukog ispiranja uključujući ulazni i izlazni ventil
  • ABS dugme za dvostruko ispiranje sa hromiranom završnom obradom
  • Pan konektori
  • Čelični okvir visine 1160 mm.
  • Podesivi ventil za dvostruko ispiranje: 3/4.5L,3/6L,4/7L
  • SKU: OWCJ781J538